На овом курсу, студенти ће се упознати са нумеричким методама које се користе у хидротехници. Циљ курса је оспособљавање студената за примену нумеричких метода и коришћење готових софтверских решења у практичним проблема у хидротехници.