Kurs Objektno orijentisano programiranje 2 na Elektrotehničkom fakultetu je obavezan na drugoj godini studija za odseke IR i SI, a izborni za odseke OS i OF. Šifre predmeta su 13E112OO2 (IR, OS, OF) i 13S112OO2 (SI).

Predmetni nastavnici i saradnici na kursu:

  • dr Igor Tartalja, v. prof
  • Vladimir Jocović, asistent
  • Kristijan Žiža, asistent
  • Adrian Milaković, asistent