Računarska grafika je izborni kurs na 3. godini studijskog programa Softversko inženjerstvo, 4. godini modula Računarska tehnika i informatika, kao i na odgovarajućim modulima master studija (Interaktivna računarska grafika). Šifre kursa: 13S113RG (za SI), 13E114RG (za RTI) i 13M114RG (master studije).