Циљ предмета

Циљ предмета је упознавање студената докторских студија са различитим жанровима популарне музике и праксама њихове продукције, дистрибуције и рецепције.

Исход предмета

Савладавање кључни жанрова популарне музике и методологије њиховог проучавања.