Kurs Elektrohemija i elektrohemijske metode na master studijama fizičke hemije.