Kurs Elektrohemije na III godini osnovnih studija fizičke hemije.