Pregled teme

 •  
   

  MATEMATIKA U ARHITEKTURI 1 

  Rukovodilac predmeta:
  Prof. dr Ljiljana Petruševski, dipl. mat.

  Doc. dr Mirjana Devetaković, dipl. ing. arh. 

  Predavanja: ponedeljak 11.15-12.00, Amfiteatar AF
  Konsultacije: Kabinet 248 ponedeljak 12.00 - 14.00

  KURIKULUM

  Otkrivena je greška u kodu koju mora da ispravi programer: Function print_section() is removed. Please use course renderer function course_section_cm_list() instead.

  Više informacija o ovoj grešci