Циљ курса:

Упознавање студената са улогом и значајем електромоторних погона, њиховим врстама и структурама, методама анализе, синтезе и пројектовањем електромоторних погона. Посебна пажња посвећена је управљању погоном као и заштити људи и опреме, као значајном питању у пројектовању, производњи и примени погона. Енергетска ефикасност и заштите животне средине са аспекта примене и експлоатације погона.