Predmet:    Arhitektura i organizacija računara 1

Nastavnik: prof. dr Zaharije Radivojević, zaki@etf.bg.ac.rs
Asistent:   Uroš Radenković, uki@etf.bg.ac.rs

Virtuelna memorija. Tipovi virtuelnih memorija i jedinica za preslikavanje. Keš memorija. Tehnike preslikavanja, algoritmi zamene, ažuriranje operativne memorije. Memorija. Preklapanje pristupa. Povezivanje memorijskog i ulaznog/izlaznog sistema. RISC arhitektura i pipeline organizacija. Faze izvršavanja instrukcije i stepeni pipeline. Hazardi. Tehnike izbegavanja i umanjivanja negativnih efekata hazarda.