Za detaljnije informacije o kursu, dobro došli na stranicu:

https://www.etf.bg.ac.rs/sr/fis/karton_predmeta/13E091FJ2