Za detaljnije informacije o programu kursa, dobro došli na stranice:

 

https://www.etf.bg.ac.rs/sr/fis/karton_predmeta/13E092FJ3

https://www.etf.bg.ac.rs/sr/fis/karton_predmeta/13E092FJ32