Za detaljnije informacije o programu ovog kursa, dobro došli na stranice predmeta:

https://www.etf.bg.ac.rs/sr/fis/karton_predmeta/13E092FJ4

https://www.etf.bg.ac.rs/sr/fis/karton_predmeta/13E092FJ42