Настава немачког језика има за циљ да омогући студентима Шумарског факултета да у каснијем току студија, као и у послу, користе стручну литературу и на овом језику. Они ће имати прилике да прошире досадашње знање немачког језика стручним појмовима и да обнове важније граматичке целине. Пракса је да наставу похађају искључиво они студенти који су и током основне и средње школе учили немачки као други страни језик.