Nastava iz predmeta Geodezija i GIS ima za cilj da studentima šumarstva, pejzažne arhitekture i ekološkog inženjeringa u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa pruži neophodna znanja o tehnikama i metodama prikupljanja geoprostornih podataka, njihovoj obradi, analizi, zatim kartografisanju i pravilnom korišćenju analognih i digitalnih kartografskih podloga, koja će im omogućiti uspešno upravljanje prirodnim resursima i prostorom, kao i sve vrste planiranja, projektovanja i monitoring. Sadržaj nastave je prilagođen stručnom profilu inženjera, nivou znanja koja se stiču u toku studija i značaju određene materije za uspešno rešavanje problema i zadataka, koji ih očekuju u praksi.