Diplomske akademske (Master) studije - MS1RBM

Nastavnici: Prof. dr Zoran Jovanović, dr Branko Marović

Obuhvaćene teme su bolnički informacioni sistemi, elektronski zdravstveni karton, informatički standardi u zdravstvu, radiološki informacioni sistemi, PACS sistemi, simulacije i virtuelna stvarnost u medicini, računarski asistirane intervencije, telemedicina, informatika u genetskim istraživanjima, sigurnost i privatnost podataka, medicinski resursi na Internetu, izazovi u saradnji informatičara i lekara, pacijenti, lekari i zdravstveno osiguranje u digitalnoj eri.