Cilj programskog sadržaja: Sticanje znanja o primeni informacionih tehnologija u zaštiti radne i životne sredine.

U okviru kursa student se obucava za akviziciju, čuvanje i procesiranje informacija iz životnog i radnog okruženja u realnom vremenu. Premena metoda i obrade podataka. Modeliranje i simulacija. Informacioni sistemi. Korišćenje informacionih mreža i WEB tehnologija u inženjerstvu zaštite. Primena informacionih tehnologija u inženjerstvu zaštite životne sredine - primeri dobre prakse.