Садржај предмета:

Катастрофални догађаји и пожари кроз историју. Историјат управљања ризиком од пожара и догађаја са катастрофалним последицама. Увод у функције ризика и њене основне компоненте. Упознавање са циклусом управљања ризиком од догађаја са катастрофалним последицама. Увод у институционалне и законодавне оквире управљања ризиком пожара и догађаја са катастрофалним последицама. Осигурање и управљање ризиком од пожара и догађаја са катастрофалним последицама. Улога информационе и комуникационе технологије у управљању ризиком од пожара и догађаја са катастрофалним последицама

Напредне технике које се користе приликом интегралног управљања ризиком од катастрофалних догађаја. Интегрисани поглед на мултихазардне ситације.

Садржај предмета:

Увод. Транспортни материјал. Транспортне јединице. Помоћна средстава, складиштење и претовар. Основни елементи тока материјала. Капацитет и такт. Граничне вредности. Стохастика пролаза транспортних јединица. Карактеристике раздвајања и спајања токова. Универзални елемент тока. Просторни размештај опреме – layout . Дијаграми токова. Матрице тока материјала. Стохастика транспортних токова. Модели тока материјала. Теорија редова чекања. Чворишта токова материјала. Механизација и аутоматизација процеса претовара. Транспортни системи. Карактеристике, избор и димензионисање транспортних средстава. Транспортери за комадне терете. Уређаји за заустављање, акумулацију, спајање и раздвајање. Флексибилни транспортни системи - опрема за комисионирање. Аутоматизоване транспортне линије (проточне линије, линије за сортирање, паковање и палетизацију). Системи и уређаји за сигнализацију, кодирање и етикетирање. Основи управљања транспортно-манипулационим системима. Модуларно пројектовање-компоновање транспортних система.