Obuka za korišćenje MOODLE e-Learning sistema, za nastavnike i saradnike Univerziteta u Beogradu

Termin sledeće obuke: 6. jula 2010, utorak, 9.00 - 14.00h
Mesto održavanja: RCUB - Računski centar Univerziteta u Beogradu, Kumanovska bb

Realizacija: dr Mirjana Devetaković, Bojan Mitrović, dr Slavko Gajin

Predmet se sluša u okviru studijskog programa Računarstvo u društvenim naukama na Univerzitetu u Beogradu.

Ovo je kurs kurs za one koji žele da na nov način razmišljaju o onome što su nekada naučili o filozofiji i žele da saznaju nešto novo o savremenim tendencijama u filozofiji.

Kurs podrazumeva da studenti imaju osnovna znanja o tome šta je filozofija i kojim se osnovnim pitanjima bavi i želju da to znanje na zadacima primene.

Kurs pruža uvid i u dve oblasti savremene filozofije: filozofsku praksu i odnos filozofije i ICT.

Studenti će imati zadatake na koje će davati odgovore esejskog tipa. Na kraju kursa studenti će rešavati test koji nosi maksimalno 50 poena.

Ukoliko imate želju da saznate nešto više o ovim temama, budite slobodni da me kontaktirate.

Naziv kursa: Od ideje do realizacije - pokretanje inovativnog poslovne ideje u Srbiji

Oblast kursa: Menadžment

Cilj kursa: Upoznati studente sa osnovnim principima preduzentištva.

Kurs je namenjen studentima koji su zaintetesovani da pokrenu sopstveni biznis, osnuju preduzeće i reaguje na promene iz okruženja kroz inoviranje svog proizvoda/usluge i celog poslovnja preduzeća.

 

 

 

Kulturni turizam je specifični oblik turizma koji obuhvata posete turista motivirane interesom za kulturom, istorijom, umetnošću, baštininom ili životnim stilom ljudi na nekom lokalitetu ili u nekoj regiji.

Ovaj kurs je posvećen svima koji nemaju iskustva u kuvanju, a žele da nauče osnovne tehnike kuvanja. 

https://makilibloom.wordpress.com/

Kurs "Osnove novinarstva" namenjen je svima onima koji žele da se na ozbiljan i profesionalan način bave novinarstvom. Ovaj kurs obuhvata objašnjenje osnovnih pojmova iz oblasti novinarstva.

Predmet je u okviru studijskog programa Računarstvo u društvenim naukama koji realizuje Univerzitet u Beogradu.

Pripremna nastava iz predmeta Fizicka hemija za sve koji zele da upisu Fakultet za fizicku hemiju

Cilj ovog kursa je da polaznicima ponudi odgovore na sledeće pitanja:

Šta je projekat? Šta je projektni ciklus? Kako upravljati projektima? 

 Kako napisati predlog projekta?  

Kurs se bavi izučavanjem procesa usklađivanja spoljne politike Republike Srbije sa Evropskom unijom u procesu pristupnih pregovora Republike Srbije sa Evropskom unijom. Kurs u svoje tri nedelje trajanja obrađuje tri poglavlja koja su od najvećeg spoljnopolitičkog značaja u okviru pristupnih pregovora: 1) Poglavlje 30 - Spoljnotrgovinski odnosi (External Relations); 2) Poglavlje 31 - Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika (Foreign, Security and Defence policy); 3) Poglavlje 35 - Ostala pitanja (Kosovo). Kurs je namenjen svim polaznicima koji su zainteresovani za evropske integracije i spoljnu politiku Srbije.