Predmet na drugoj godini doktorskih studija (Fundamentalne metode istraživanja humane lokomocije)