MOODLE sistem na Mašinskom fakultetu Univeryiteta u Beogradu

http://147.91.26.7/moodle_kurs/

Fokus posmatranja je na preduzeću kao proizvodno-poslovnom sistemu sa složenim unutrašnjim i spoljašnjim okruženjem. Simulacijom realizacije poslovnih ideja pokazaće se individualne preduzetničke performanse svakog studenta. Cilj ovog predmeta jeste da se studenti upoznaju sa osnovnim principima poslovanja u uslovima rastuće konkurentnosti kako na domaćem, tako još više na inostranom tržištu.


Предмет Конструкција ракетног наоружања разматра основне појмове, основне математичке релације које описују различите подобласти, начине функционисања и структуру сваког подсистема ракете.

На предмету студенти пролазе кроз следеће тематске целине:

 1. Уводна разматрања о невођеним и вођеним ракетама;
 2. Пројектовање ракете и њена почетна маса;
 3. Динамика лета ракете и прецизност;
 4. Конструкција бојних глава и основи дефинисања захтева за њихово пројектовање;
 5. Основи пројектовања и конструкција ракетних мотора;
 6. Основи аеродинамичког пројектовања ракете;
 7. Основи вођења и управљања и утицај типа закона вођења на тактичко-техничке захтеве вођене ракете;
 8. Оптерећења ракете у току лета;
 9. Пројектни задатак (Прелиминарно пројектовање вођене ракете земља-земља).

Predmet Optimizacija proizvodnih procesa se slusa na II godini OAS studija na Masinskom fakultetu, kao izborni predmet na kocki 4.4.

Osnovni cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa karakteristikama proizvodnih procesa. Studenti bi trebalo da budu osposobljeni da: prepoznaju i razlikuju karakteristike proizvodnih procesa, analiziraju efikasnost proizvodnih procesa, identifikuju probleme koji mogu nastati u proizvodnim procesima, postave kriterijume optimalnosti, identifikuju realna ograničenja koja utiču na posmatrani proizvodni proces, primene metode optimizacije proizvodnih procesa, izaberu i predlože odgovarajuća rešenja za unapređenje proizvodnih procesa, izaberu odgovarajući informacioni sistem za upravljanje proizvodnim procesima, kao i da ocene primenu projektovanih rešenja.


 • naziv predmeta: Osnovi otpornosti konstrukcija
 • nivo studija: OAS
 • studijski program: mašinsko inženjerstvo
 • semestar: 2.
Baze podataka je predmet koji se slusa na prvoj godini MAS studija, na katedri za Industijsko inzenjerstvo (https://www.mas.bg.ac.rs/studije/predmeti/0521).

Cilj predemta je da studneti industrijskog inzenjerstva koriste sofverske alate za upravaljnje bazama podataka radi primene metoda i tehnika industrisjkog inzenjerstva u konkretnim primerima iz proizvodne prakse i te rezultate korise u cilju efikasnijeg upravljanja poslovno-proizvodnim sistemima.


Kompjuterska grafika je izborni predmet na drugoj godini osnovnih akademskih studija na Univerzitetu u Beogradu - Mašinski fakultet.

U okviru predmeta Kompjuterska grafika studenti stiču osnovna znanja i veštine neophodne za naprednu primenu kompjuterske grafike u raznim inženjerskim aktivnostima.

Kompjuterska simulacija u automatizaciji proizvodnje je izborni predmet na prvoj godini Master akademskih studija Univerziteta u Beogradu - Mašinski fakultet.

U okviru ovog kursa studenti stiču znanja i veštine potrebne za rešavanje praktičnih problema automatizacije uz primenu kompjuterske simulacije i razumevanje metoda modeliranja kompjuterske simulacije u automatizaciji proizvodnje.