Opšti cilj programa

Približavanje učesnika fenomenologiji značenjske analize muzičkog dela kroz rad na razumevanju kompozitorove poruke i to na osnovu analize opšteg stila i poetike: kroz dedukciju i obrađivanje karakternih i emocionalnih obrazaca, simbolike i alegorije.


Specifični ciljevi programa

Što preciznije orijentisanje praktičnog rada na interpretaciji muzičkog dela u smislu razumevanja svih elemenata koji jednu interpretativnu predstavu čine dobrom. Postavljanje jasnih ciljeva u interpretativnom procesu u ime skraćivanja puta od početka do finalizacije muzičke interpretacije. Razvijanje jezika kojim se govori o muzici, autentično čitanje kompozitorove poente i razvijanje efektivnog metodološkog postupka u analizi muzičkog dela.

Предмет Архивски рад намењен је студентима Мастер академских студија музикологије.

Његов циљ јесте разумевање улоге архива и архивске грађе релевантне за музикологију у социјалном, уметничком, историјском и политичком контексту. У оквиру предмета подстиче се стицање практичних знања и вештина у селекцији, класификацији, обради и архивирању грађе, као и знања о односу између традиционалних и дигиталних архива. Студенти ће бити мотивисани да развојају способности анализе, категоризације и интердисциплинарне интеграције резултата архивског рада.

Након одслушане наставе и успешно положеног испита из предмета Архивски рад студенти ће бити оспособљени да примене и интегришу стечена знања из ове области, да употребе практична знања и вештине у обради архивске грађе релевантне за музикологију, да анализирају и пореде архивски материјал, да изврше синтезу постојећих и нових сазнања из области архивистике, дигиталне архивистике и музикологије. 

Садржај предмета: Типови и карактеристике архива и архивске грађе; Архив и/или музеј – архив и/или библиотека; Музиколошка интерпретација архивске грађе; Континуитет и промена у архивској парадигми - истраживања музике и података везаних за музику; Архиви релевантни за музиколошка истраживања (посета и практичан рад): Архив Србије, Историјски архив Београда, Архив Југославије, Архив РТС-а, Легати и заоставштине музичара, композитора и музичких институција; Специфичности дигиталних архива у контексту "дигиталне музикологије.


Cilј predmeta je uvođenje studenata u izučavanje osnovnih tema, oblasti, postupaka i uslova primene rezultata savremene estetike, filozofije umetnosti i teorije umetnosti u diskursima nauka o umetnostima. Od studenta se očekuje da nauči da kritički i analitički primenjuje u usmenom govoru i pisanim radovima osnovne postupke estetičkog, filozofskog, naučnog, teorijsikog tumačenja i interpretacije umetnosti, te da referira ka estetičkoj, filozofskoj i teorijskoj literaturi. Student treba da ovlada postupcima autoanalize sopstvene teorijske pozicije.


Циљ предмета:

Непосредан циљ предмета јесте овладавање вештинама неопходним за успешну реализацију концертне активности. Крајњи циљ јесте достизање високог професионалног нивоа концертантног музичара.

Исход предмета:

Овладавање свим сегментима професионалних захтева неопходних за успешну и свеобухватну реализацију концертног наступа.
Студенти стичу знања у области конципирања концертног програма, физичке и психичке припреме за музичко такмичење и концертни наступ, писања уметничке биографије, креирања дигиталног портфолиа, основа музичког предузетништва, стичу висок професионални ниво способности за реализацију и изражавање сопствених уметничких концепата, имају дубоко разумевање практичних и теоријских студија, развијену свест о друштвено одговорном понашању музичара и умеју да користе то знање у даљем уметничком развоју. Стичу способност иновативног размишљања, и самосталне реализације комплексних уметничких подухвата.Žan Mone modul  Muzika i umetnost u oblikovanju evropskog kulturnog identiteta, kojim rukovodi prof. dr Marija Masnikosa, usmeren je na muziku i umetnost kao činioce koji aktivno oblikuju evropski kulturni identitet.

Oslanjajući se na pozitivno iskustvo u realizaciji Žan Mone modula Muzički identiteti i evropska perspektiva: interdisciplinarni pristup (2014–2017), ovaj predmet nastavlja sa ostvarivanjem osnovne ideje koja se odnosi na razvoj evropskih studija na polju muzike i umetnosti.

Žan Mone modul ARTE podrazumeva više nastavnih aktivnosti – nove predmete u okviru postojećih studijskih programa, kao i realizaciju letnje škole za studente umetnosti, ali i za studente koji dolaze iz drugih oblasti (arhitektura, matematika, istorija, medicina i dr). Implementacija projekta uključuje uvođenje originalnih strategija u nastavu i primenu novih tehnologija u bavljenju regionalnim fenomenima u oblasti muzike i umetnosti, kao i složenim identitetima evropske kulture. U cilju jačanja integrativnih funkcija Univerziteta, projektni tim sačinjen je od profesora sa tri (od četiri) fakulteta Univerziteta umetnosti u Beogradu.