Žan Mone modul  Muzika i umetnost u oblikovanju evropskog kulturnog identiteta, kojim rukovodi prof. dr Marija Masnikosa, usmeren je na muziku i umetnost kao činioce koji aktivno oblikuju evropski kulturni identitet.

Oslanjajući se na pozitivno iskustvo u realizaciji Žan Mone modula Muzički identiteti i evropska perspektiva: interdisciplinarni pristup (2014–2017), ovaj predmet nastavlja sa ostvarivanjem osnovne ideje koja se odnosi na razvoj evropskih studija na polju muzike i umetnosti.

Žan Mone modul ARTE podrazumeva više nastavnih aktivnosti – nove predmete u okviru postojećih studijskih programa, kao i realizaciju letnje škole za studente umetnosti, ali i za studente koji dolaze iz drugih oblasti (arhitektura, matematika, istorija, medicina i dr). Implementacija projekta uključuje uvođenje originalnih strategija u nastavu i primenu novih tehnologija u bavljenju regionalnim fenomenima u oblasti muzike i umetnosti, kao i složenim identitetima evropske kulture. U cilju jačanja integrativnih funkcija Univerziteta, projektni tim sačinjen je od profesora sa tri (od četiri) fakulteta Univerziteta umetnosti u Beogradu.