Osnovni cilj: da studente osposobi za upravljanje karijerom, pripremi za uključivanje u tržiše rada i pruži podršku u preuzimanju aktivne uloge u budućem karijernom razvoju.

Početak kursa: 6. novembar 2017.

Način prijavljivanja: Popunjen FORMULAR poslati na office@razvojkarijere.bg.ac.rs

Pregled (nedeljnih sesija) tema kursa

 • Karijera i zapošljivost

 • Istraživanje sopstvenih potencijala

 • Istraživanje tržišta rada

 • Donošenje odluka

 • Planiranje karijere i postavljanje ciljeva

 • Aktivno traženje posla i strategije predstavljanja poslodavcu

 • Radna biografija i motivaciono pismo

 • Intervju za posao

Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu u saradnji sa kompanijom “HRD Pro Consulting”, uz podršku kompanije NORDEUS pokreće novi program za studente pod nazivom “Priprema – pozor – STAV!”

Program se sastoji od (on-line) treninga na temu veština komunikacije, timskog rada, upravljanja vremenom i prezentacionih veština - koji će se realizovati na e-learning platformi tokom novembra i decembra  -  i pratećeg (on-site) seminara o razvojnom mentalnom stavu (Growth Mindset Seminar) koji će biti organizovan u prostorijama u zgradi Rektorata jednom nedeljno.

Učešće je potpuno besplatno. Studenti mogu da odaberu koji će e-learning trening pohađati. Svaki od e-learning treninga sadrži na kraju mogućnost polaganja testa i uspešni polaznici mogu da dobiju elektronski sertifikat za svaki od treninga koji uspešno završe tokom trajanja programa.

Program će se realizovati u periodu od polovine oktobra do kraja 2017.godine. 

Radi učešća potrebno je da:
- napravite nalog na https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/login/signup.php
- popunite upitnik za učesnike

Cilj kursa “Veštine upravljanja karijerom” je osposobljavanje studenata za upravljanje karijerom, njihovo pripremanje za uključivanje u tržiše rada i kao i pružanje podrške u preuzimanju odgovornosti i aktivne uloge u svom  budućem karijernom razvoju.                               

Obrazovni ishodi: Po uspešno završenom kursu “Veštine upravljanja karijerom”, studenti će biti u stanju da:

 • koriste različite izvore informacija o savremenom tržištu rada
 • istražuju i prepoznaju svoja interesovanja, potrebe, lične osobine, znanja, veštine i sposobnosti i povezuju ih sa zahtevima savremenog tržišta rada
 • odlučuju o svojoj karijeri, postavljaju ciljeve i kreiraju karijerni plan
 • primenjuju različite metode i strategije traženja posla
 • sastavljaju efikasnu prijavu za posao - radna biografija, motivaciono pismo i biraju formu i sadržaj koji odgovaraju konkursu
 • oblikuju ponašanje na intervjuu za posao u oblik samopromocije koji je u skladu sa ličnim karijernim ciljevima

Ciljna grupa: studenti završnih godina osnovnih akademskih ili master akademskih studija

Organizacija i trajanje - Planirano je da kurs traje 5 nedelja. Zaposleni u Centru za razvoj karijere sa gostujućim predavačima - saradnicima iz redova akademske zajednice - realizuju kurs na daljinu za sve zainteresovane studente koji se prijave (eLearning - Moodle platforma  Računarskog centra Univerziteta u Beogradu http://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/).

Studentima je omogućeno da kroz teme i zadatke na kursu prolaze u vreme i sa mesta koji su im najzgodniji budući da je sadržaj kursa u potpunosti dostupan na internetu. Kurs ne uključuje grupne sesije već je zasnovan na individualnom radu polaznika i praćenju napredovanja od strane voditelja kursa kroz pregledanje i ocenjivanje predatih radova odnosno urađenih zadataka, testova i sl.   Ukupno trajanje kursa obuhvata oko 20 do 30 sati: za nastavne aktivnosti, kao i za samostalni kućni rad studenata – istraživanje različitih izvora karijernog informisanja, izrada karijernog plana, pisanje radne biografije, pisanje motivacionog pisma.

Zahvaljujući uspešnoj saradnji Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu i Tehničkog fakulteta u Boru studenti ovog fakulteta imaće priliku da tokom aktuelnog semestra pohađaju onlajn kurs Veštine upravljanja karijerom.

Kurs je namenjen studentima završnih godina osnovnih i master studija i predstavlja jedinstveni paket čiji je osnovni cilj da studente osposobi za upravljanje karijerom, pripremi za uključivanje u tržiše rada i pruži podršku u preuzimanju aktivne uloge u budućem karijernom razvoju. Sastoji se iz više onlajn predavanja, radionica i vežbi i trajaće pet nedelja.

Sav sadržaj i aktivnosti biće polaznicima dostupni elektronski i oni će moći će da mu pristupaju i rade vežbe u vreme i sa mesta koje im je najzgodnije.

Kurs će se realizovati na Moodle platformi u okviru eLearning sistema Univerziteta u Beogradu od novembra 2017. do februara 2018. godine. 

Prošlogodišnji kurs realizovao se od 4.maja do 4.juna 2017.godine.  

Tokom kursa će studenti dobiti odgovore na pitanja: Šta su veštine upravljanja karijerom i zašto su one važne? Šta je to zapošljivost? Zašto i kako se planira karijera? Koje su strategije aktivnog traženja posla?  Kako se donose karijerne odluke?  Kako se predstavlja poslodavcu?…

Pozivaju se studenti da se prijave popunjavanjem prijavnog formulara i slanjem na m.jovanovic@razvojkarijere.bg.ac.rs

Preuzmite prijavni formular OVDE.

Osnovni cilj: da studente osposobi za upravljanje karijerom, pripremi za uključivanje u tržiše rada i pruži podršku u preuzimanju aktivne uloge u budućem karijernom razvoju.

Početak kursa: 6. novembar 2017.

Način prijavljivanja: Popunjen FORMULAR poslati na office@razvojkarijere.bg.ac.rs

Pregled (nedeljnih sesija) tema kursa

 • Karijera i zapošljivost

 • Istraživanje sopstvenih potencijala

 • Istraživanje tržišta rada

 • Donošenje odluka

 • Planiranje karijere i postavljanje ciljeva

 • Aktivno traženje posla i strategije predstavljanja poslodavcu

 • Radna biografija i motivaciono pismo

 • Intervju za posao

http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/vuk/ekonomski

Naredni ciklus kursa za studente Farmaceutskog fakulteta će biti realizovan u letnjem semestru 2017/18. godine