Ovaj novi fakultativni kurs, koji je razvio Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu, namenjen je studentima završnih godina studija i predstavlja jedinstveni paket čiji je osnovni cilj da studente osposobi za upravljanje karijerom, pripremi za uključivanje u tržiše rada i pruži podršku u preuzimanju aktivne uloge u budućem karijernom razvoju. Kako bismo izašli u susret svim zainteresovanim studentima, a u dogovoru sa Centrom za saradnju sa privredom Ekonomskog fakulteta  kurs će se realizovati onlajn, na eLearning sistemu Računarskog centra. Moodle kurs će trajati 8 nedelja. 

Pregled (nedeljnih sesija) tema kursa: 

 • Karijera i zapošljivost (od 24. do 31.marta)
 • Istraživanje sopstvenih potencijala (od 31.marta do 7.aprila)
 • Istraživanje tržišta rada (od 7. do 14.aprila)
 • Donošenje odluka (od 14. do 21.aprila)
 • Planiranje karijere i postavljanje ciljeva (od 21. do 28.aprila)
 • Aktivno traženje posla i strategije predstavljanja poslodavcu (od 28.aprila do 5.maja)
 • Radna biografija i motivaciono pismo (od 5. do 12.maja)
 • Intervju za posao (od 12. do 19.maja)
 • Priprema za finalnu sesiju: KARIJERNO ĆASKANJE (od 19.maja)
 • Evaluacija kursa (do 31.maja)Pregled (nedeljnih sesija) tema kursa:

 1. Karijera i zapošljivost (od 22. do 29.marta)
 2. Istraživanje sopstvenih potencijala (od 29.marta do 5.aprila)
 3. Istraživanje tržišta rada (od 5. do 12.aprila)
 4. Donošenje odluka (od 12. do 19.aprila)
 5. Planiranje karijere i postavljanje ciljeva (od 19. do 26.aprila)
 6. Aktivno traženje posla i strategije predstavljanja poslodavcu (od 26.aprila do 3.maja)
 7. Radna biografija i motivaciono pismo (od 3. do 10.maja)
 8. Intervju za posao (od 10. do 17.maja)
 9. Priprema za finalnu sesiju: KARIJERNO ĆASKANJE (od 17.maja)
 10. Evaluacija kursa (do 31.maja)