Cilj kursa “Veštine upravljanja karijerom” je osposobljavanje studenata za upravljanje karijerom, njihovo pripremanje za uključivanje u tržiše rada i kao i pružanje podrške u preuzimanju odgovornosti i aktivne uloge u svom budućem karijernom razvoju.                               

Pregled (nedeljnih sesija) sekcija kursa

  • Karijera i zapošljivost 

  • Istraživanje sopstvenih potencijala

  • Donošenje odluka i planiranje karijere

  • Tržišta rada i aktivno traženje posla 

  • Od CV-a do intervjua - konkurisanje za posao

Početak kursa: 29. oktobar 2019.

Trajanje: 5 nedelja

U okviru onlajn segmenta programa „Priprema...Pozor...Stav!" studenti će moći da unaprede veštine komunikacije, timskog rada, upravljanja vremenom i dobre prezentacije uz pomoć priručnika, audio treninga i vežbi koji će im biti dostupni putem interneta tokom juna, jula i avgusta 2018.godine. Po uspešno završenom kursu učesnici će dobiti elektronski sertifikat za svaku veštinu od kompanije HRD Pro Consulting ukoliko su tačno uradili više od 75% pitanja na testu koji čini deo treninga. Sertifikati će biti izdati u septembru. Detaljnije informacije o programu pogledajte na sajtu Centra za razvoj karijere: http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/node/900