Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu u saradnji sa kompanijom “HRD Pro Consulting”, uz podršku kompanije NORDEUS pokreće novi program za studente pod nazivom “Priprema – pozor – STAV!”

Program se sastoji od treninga na temu efektivne komunikacije, timskog rada, upravljanja vremenom i prezentacionih veština - koji će se realizovati na e-learning platformi tokom novembra i decembra  -  i pratećeg seminara o razvojnom mentalnom stavu (Growth Mindset Seminar) koji će biti organizovan u prostorijama u zgradi Rektorata jednom nedeljno.

Učešće je potpuno besplatno. 

Studenti mogu da odaberu koji će e-learning trening pohađati. Svaki od treninga sadrži na kraju mogućnost polaganja testa i uspešni polaznici mogu da dobiju sertifikat za svaki od e-learning treninga koji uspešno završe tokom trajanja programa.

Program će se realizovati u periodu od polovine oktobra do kraja 2017.godine. 

Cilj kursa “Veštine upravljanja karijerom” je osposobljavanje studenata za upravljanje karijerom, njihovo pripremanje za uključivanje u tržiše rada i kao i pružanje podrške u preuzimanju odgovornosti i aktivne uloge u svom  budućem karijernom razvoju.                               

Obrazovni ishodi: Po uspešno završenom kursu “Veštine upravljanja karijerom”, studenti će biti u stanju da:

 • koriste različite izvore informacija o savremenom tržištu rada
 • istražuju i prepoznaju svoja interesovanja, potrebe, lične osobine, znanja, veštine i sposobnosti i povezuju ih sa zahtevima savremenog tržišta rada
 • odlučuju o svojoj karijeri, postavljaju ciljeve i kreiraju karijerni plan
 • primenjuju različite metode i strategije traženja posla
 • sastavljaju efikasnu prijavu za posao - radna biografija, motivaciono pismo i biraju formu i sadržaj koji odgovaraju konkursu
 • oblikuju ponašanje na intervjuu za posao u oblik samopromocije koji je u skladu sa ličnim karijernim ciljevima

Ciljna grupa: studenti završnih godina osnovnih akademskih ili master akademskih studija

Organizacija i trajanje - Planirano je da kurs traje 5 nedelja. Zaposleni u Centru za razvoj karijere sa gostujućim predavačima - saradnicima iz redova akademske zajednice - realizuju kurs na daljinu za sve zainteresovane studente koji se prijave (eLearning - Moodle platforma  Računarskog centra Univerziteta u Beogradu http://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/).

Studentima je omogućeno da kroz teme i zadatke na kursu prolaze u vreme i sa mesta koji su im najzgodniji budući da je sadržaj kursa u potpunosti dostupan na internetu. Kurs ne uključuje grupne sesije već je zasnovan na individualnom radu polaznika i praćenju napredovanja od strane voditelja kursa kroz pregledanje i ocenjivanje predatih radova odnosno urađenih zadataka, testova i sl.   Ukupno trajanje kursa obuhvata oko 20 do 30 sati: za nastavne aktivnosti, kao i za samostalni kućni rad studenata – istraživanje različitih izvora karijernog informisanja, izrada karijernog plana, pisanje radne biografije, pisanje motivacionog pisma.

Zahvaljujući uspešnoj saradnji Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu i Tehničkog fakulteta u Boru studenti ovog fakulteta imaće priliku da tokom aktuelnog semestra pohađaju onlajn kurs Veštine upravljanja karijerom.

Kurs je namenjen studentima završnih godina osnovnih i master studija i predstavlja jedinstveni paket čiji je osnovni cilj da studente osposobi za upravljanje karijerom, pripremi za uključivanje u tržiše rada i pruži podršku u preuzimanju aktivne uloge u budućem karijernom razvoju. Sastoji se iz više onlajn predavanja, radionica i vežbi i trajaće pet nedelja.

Sav sadržaj i aktivnosti biće polaznicima dostupni elektronski i oni će moći će da mu pristupaju i rade vežbe u vreme i sa mesta koje im je najzgodnije. Kurs će se realizovati na Moodle platformi u okviru eLearning sistema Univerziteta u Beogradu od 4.maja do 4.juna 2017.godine.  

Tokom kursa će studenti dobiti odgovore na pitanja: Šta su veštine upravljanja karijerom i zašto su one važne? Šta je to zapošljivost? Zašto i kako se planira karijera? Koje su strategije aktivnog traženja posla?  Kako se donose karijerne odluke?  Kako se predstavlja poslodavcu?…

Pozivaju se studenti da se prijave popunjavanjem prijavnog formulara i slanjem na m.jovanovic@razvojkarijere.bg.ac.rs

Preuzmite prijavni formular OVDE.

Ovaj novi fakultativni kurs, koji je razvio Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu, namenjen je studentima završnih godina studija i predstavlja jedinstveni paket čiji je osnovni cilj da studente osposobi za upravljanje karijerom, pripremi za uključivanje u tržiše rada i pruži podršku u preuzimanju aktivne uloge u budućem karijernom razvoju. Kako bismo izašli u susret svim zainteresovanim studentima, a u dogovoru sa Centrom za saradnju sa privredom Ekonomskog fakulteta  kurs će se realizovati onlajn, na eLearning sistemu Računarskog centra. Moodle kurs će trajati 8 nedelja. 

Pregled (nedeljnih sesija) tema kursa: 

 • Karijera i zapošljivost (od 24. do 31.marta)
 • Istraživanje sopstvenih potencijala (od 31.marta do 7.aprila)
 • Istraživanje tržišta rada (od 7. do 14.aprila)
 • Donošenje odluka (od 14. do 21.aprila)
 • Planiranje karijere i postavljanje ciljeva (od 21. do 28.aprila)
 • Aktivno traženje posla i strategije predstavljanja poslodavcu (od 28.aprila do 5.maja)
 • Radna biografija i motivaciono pismo (od 5. do 12.maja)
 • Intervju za posao (od 12. do 19.maja)
 • Priprema za finalnu sesiju: KARIJERNO ĆASKANJE (od 19.maja)
 • Evaluacija kursa (do 31.maja)Pregled (nedeljnih sesija) tema kursa:

 1. Karijera i zapošljivost (od 22. do 29.marta)
 2. Istraživanje sopstvenih potencijala (od 29.marta do 5.aprila)
 3. Istraživanje tržišta rada (od 5. do 12.aprila)
 4. Donošenje odluka (od 12. do 19.aprila)
 5. Planiranje karijere i postavljanje ciljeva (od 19. do 26.aprila)
 6. Aktivno traženje posla i strategije predstavljanja poslodavcu (od 26.aprila do 3.maja)
 7. Radna biografija i motivaciono pismo (od 3. do 10.maja)
 8. Intervju za posao (od 10. do 17.maja)
 9. Priprema za finalnu sesiju: KARIJERNO ĆASKANJE (od 17.maja)
 10. Evaluacija kursa (do 31.maja)