Kurs trenutno nije aktivan. Informacije o početku narednog ciklusa kursa pratite na www.razvojkarijere.bg.ac.rs

Cilj kursa “Veštine upravljanja karijerom” je osposobljavanje studenata za upravljanje karijerom, njihovo pripremanje za uključivanje u tržiše rada i kao i pružanje podrške u preuzimanju odgovornosti i aktivne uloge u svom  budućem karijernom razvoju.                               

Kurs će se realizovati na Moodle platformi u okviru eLearning sistema Univerziteta u Beogradu i tokom 2018. godine. 

Tokom kursa će studenti dobiti odgovore na pitanja: Šta su veštine upravljanja karijerom i zašto su one važne? Šta je to zapošljivost? Zašto i kako se planira karijera? Koje su strategije aktivnog traženja posla?  Kako se donose karijerne odluke?  Kako se predstavlja poslodavcu?…

Kurs se od maja prošle godine za studente Tehničkog fakulteta u Boru uspešno realizuje na daljinu, na Moodle platformi u okviru eLearning sistema Univerziteta u Beogradu, a u skladu sa ciljevima Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu da se omogući veća dostupnost programa karijernog obrazovanja studentima svih fakulteta u sastavu Univerziteta u Beogradu i postigne veći obuhvat studenata uslugama karijernog vođenja i savetovanja korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija. 

Posetite www.razvojkarijere.bg.ac.rs/vuk

Početak kursa: 5. mart 2018.

Pregled (nedeljnih sesija) tema kursa

  • Karijera i zapošljivost

  • Istraživanje sopstvenih potencijala

  • Istraživanje tržišta rada

  • Donošenje odluka

  • Planiranje karijere i postavljanje ciljeva

  • Aktivno traženje posla i strategije predstavljanja poslodavcu

  • Radna biografija i motivaciono pismo

  • Intervju za posao

Kurs trenutno nije aktivan. Pratite vesti iz Centra za razvoj karijere i saznajte kada će naredni ciklus kursa biti realizovan.