Kurs na 1. godini doktorskih studija iz Fizičke Hemije, na Fakultetu za fizičku hemiju, Univerziteta u Beogradu.

Kurs sadrži odabrane teme iz matematike koje mogu biti od koristi u fizičkoj hemiji.

Kvantno-mehanicki pristup problemima iz hemije, kompjutaciona hemija.