Kvantno-mehanicki pristup problemima iz hemije, kompjutaciona hemija.