Обавезни курс на студијском програму Основне студије Факултета за физичку хемију (7 ЕСПБ).

Предмет представља  увод у квантну хемију. Са нагласком на теорију, служи као основа за студенте који ће се бавити теоријском хемијом, квантном хемијом, компјутационом хемијом и за оне који ће користити квантно- хемијске прорачуне у спрези са експерименталним радом у спектроскопији.


Kurs na 1. godini doktorskih studija iz Fizičke Hemije, na Fakultetu za fizičku hemiju, Univerziteta u Beogradu.

Kurs sadrži odabrane teme iz matematike koje mogu biti od koristi u fizičkoj hemiji.

Kvantno-mehanicki pristup problemima iz hemije, kompjutaciona hemija.